♥♥♥♥♥♥
 
მთავარი » 2010 » აპრილი » 3 » locva
9:12 AM
locva


da locva ese:

aRdgomili Zilisagan, SegivrdebiT Sen, saxier, da angelosTa galobasa giRaRadebT Sen, Zliero: wmida xar, wmida xar, wmida xar Sen RmerTo, RvTismSobelisa mier Segviwyalen Cven.
dideba mamasa da Zesa da wmidasa sulsa.
cxedrisagan da Zilisa aRmadgine me. ufalo, goneba da guli Cemi gananaTlen da bageni Cemni aRaxven galobad Senda, wmidao samebao: wmida xar, wmida xar, wmida xar Sen, RmerTo, RvTismSobelisa mier Segviwyalen Cven.
aw da maradis da ukuniTi ukunisamde. amin.
meyvseulad msajuli igi movides, da TiToeulisa saqmeni ganSiSvlden, aramed SiSiT RaRadvyoT SuaRamesa: wmida xar, wmida xar, wmida xar Sen, RmerTo, RvTismSobelisa mier Segviwyalen Cven.
ufalo Segviwyalen (12_jer).

da locva ese

Zilisagan aRdgomili gmadlob Sen, wmidao samebao, rameTu mravlisa saxierebisa da sulgrZelebisa SenisaTvis ara ganrisxen Cem uZRebsa da codvilsa zeda, da ara Tana warmwymide me usjuloebaTa Sina CemTa, aramed Cveulebisaebr kacTmoyvare meqmen me, da ufskrulsa Sina sasowarkveTilebisasa mdebare aRmadgine aRmsTobad da didebis_metyvelebad Zalsa Sensa, awca ganminaTlen Tvalni gonebisa Cemisani, aRaRe piri Cemi zraxvad sityvaTa SenTa, da gulisxmis_yofad gzaTa SenTa, da qmnad nebisa Senisa, da galobad saxelsa Sensa aRsarebiTa gulisaTa. didebad da galobad yovlad_patiosansa saxelsa Sensa, mamisa da Zisa da wmidisa sulisa, aw da maradis, da ukuniTi ukunisamde, amin.
movediT, Tayvanis_vsceT meufesa Cvensa, RmerTsa.
movediT, Tayvanis_vsceT da SeuvrdeT qristesa meufesa Cvensa RmerTsa.
movediT, Tavanis_vsceT da SeuvrdeT TviT qristesa, meufesa da RmerTsa Cvensa.
miwyale me RmerTo, didiTa wyalobiTa SeniTa, da mravliTa mowyalebiTa SeniTa aRxoce usjuloeba Cemi. ufros ganmbane me usjuloebisa Cemisagan da codvaTa CemTagan ganmwmide me; rameTu usjuloeba Cemi me uwyi, da codva Cemi winaSe Cemsa ars maradis. Sen mxolosa Segcode, da boroti Sen winaSe vhyav, raTa ganhmarTlde sityvaTagan SenTaA da sZlo Sjasa Sensa. rameTu esera uSjuloebaTa Sina miudga, da codvaTa Sina mSva me dedaman Cemman; rameTu esera WeSmariteba Seiyvare, uCinoni da dafarulni sibrZnisa Senisani gamomicxaden me. masxuro me usupiTa da ganvwmidne me; ganmbano me da ufrois Tovlisa ganvspetakne. masmino me galoba da si-xaruli, da ixarebdnen Zvalni damdablebulni. gare miaqcie piri Seni codvaTa CemTagan, da yovelni uSjuloebani Cemni aRxocen. guli wmida dahbade Cem Tana RmerTo, da suli wrfeli ganmiaxle gvamsa Cemsa. nu ganmagdeb me pirisa Senisagan da sulsa wmidasa Sensa nu mimiReb Cemgan, momec me sixaruli macxovarebisa Senisa da suliTa mTavrobisaiTa damamtkice me. vaswavlne uSjuloTa gzani Senni da uRmrToni Senda moiqcen. mixsen me sisxl-Tagan, RmerTo, RmerTo cxovrebisa Cemisao; ixarebdes ena Cemi simarTlesa Sensa. ufalo, bageni Cemni aRaxven, da piri Cemi uTxrobdes qebulebasa Sensa; rameTu ukeTumca geneba msxverpli Sem-ca-mewira; aramed sakverTxi ara gTndes, msxverpli RmrTisa ars suli Semusvrili, guli Semusvrili da damdablebuli RmerTman ara Seuracxyos. keTili uyav, ufalo, nebiTa SeniTa sionsa, da aRaSenen zRudeni ierusalimisani. maSin gTndes msxverpli simarTlisa Sesawiravi da yovlad_dasawveli; maSin Seiwirnen sakurTxevelsa Sensa zeda zvarakni.

კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 1461 | დაამატა: nika_wero | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
კვირა, 2023-05-28, 8:55 AM
მოგესალმები სტუმარი
მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
♥ლექსები სიყვარულზე♥ [2550]
♥ფილმები♥ [274]
♥ვიდეოები♥ [470]
♥პოეზია♥ [336]
♥ცნობილი მწერლები♥ [72]
♥მუსიკები♥ [50]
♥რა არის სიყვარული♥ [50]
♥სურათები♥ [155]
♥სხვა და სხვა♥ [883]
♥რჩევები♥ [111]
♥ისტორია♥ [394]
♥ცნობილი ადამიანები♥ [665]
♥ლიტერატურა♥ [110]
♥რელიგია♥ [95]
♥ნიკო გომელაური♥ [56]
♥LoVe TesT♥ [1]
♥ლამაზი გამონათქვამები♥ [15]
ძებნა
კალენდარი
«  აპრილი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
ჩვენი გამოკითხვა
შეყვარებული ხარ?

საიტის მეგობრები
WwW.Traceurs.Ge
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

CReaTiNG By WeRo" 2023